Report Bug

AI -innehållsdetektor

Använd AI-innehållsdetektor för att kontrollera om innehållet är AI-genererat eller skrivet av ett kreativt sinne. Börja identifiera manipulatorerna med denna avancerade AI -detektor gratis!

bild av klartext
Upp till 2000 ord kommer att användas.
Ordgräns/sökning: 0/2000

Mänskligt innehåll

Feedback

Lägg till innehåll till
Upptäck AI genererad

N/A AI skriftligt innehåll
N/A Mänskligt skriftligt innehåll

Gratis AI -innehållsdetektor av smallseotools.com

Från sociala plattformar till onlinebloggar har krångel av AI, främst chatgpt, spridit sig överallt. Många tar nu genvägar och skickar in innehåll utan att använda sin egen kreativitet och helt och hållet förlita sig på AI -innehållsgeneratorer.

Står du inför samma fråga? Om så är fallet, finns det inget behov av att oroa sig, eftersom smallseotools är här med sin egen AI -detekteringsalgoritm för att hjälpa dig hitta innehåll som inte är skriven av människor.

Tänk på hur innehållsgenerationen har blivit enkel med AI, vi är här med AI -innehållsdetektorn för att bekämpa detta problem på liknande sätt! Genom att helt enkelt klistra in ditt innehåll i det givna området kan du ta reda på om det är ett verk av en författare eller genereras via GPT.

Undrar du hur mycket det kostar? Det finns inga avgifter förknippade med användningen av vår chatgpt -detektor, oavsett hur många textstycken du kontrollerar genom den.

Kom igång med denna resa för att identifiera GPT-innehåll genom denna AI-innehållsdetektor och håll dig borta från denna spammy innehållsgenerationsteknik!

Hur man använder AI Plagiat Checker?

AI-plagiatkontroll låter dig upptäcka om ett innehåll har skapats av en människa eller av ett AI-baserat verktyg. Allt du behöver göra är att följa de enkla stegen nedan:

Steg 1

Klistra in din text i det angivna fältet eller klicka på knappen Ladda upp för att bläddra och välja en fil från din enhet.

Steg 2

Tryck på knappen "Detektera AI-innehåll" för att komma igång.

Steg 3

Få exakta resultat direkt. Upptäck andelen innehåll som genereras av AI.

Arbetsmodell av AI -innehållsdetektor

Funktionen för vår AI -innehållsdetektor är baserad på avancerade algoritmer som får ditt innehåll att gå igenom flera faser, som inkluderar följande:

Data Collection Data Collection

Datainsamling

Det första steget i AI -detektion är datainsamling. Denna process gör det möjligt för AI-skrivdetektorn att göra en djupgående analys av ditt innehåll med kunskapen om katalogen som används av GPT-modeller för att generera AI-innehåll.
Feature-Extraction Feature-Extraction

Särdragsextraktion

Efter att ha samlat in data extraherar AI -innehållsdetektorn funktioner i innehållet. Från meningsstrukturen till den övergripande layouten för innehåll analyserar detta verktyg allt som finns i innehåll för att se till att inte ens en enda AI-genererad fras kringgår dess skarpa upptäckt.
Content Classification Content Classification

Innehållsklassificering

När innehållsfunktionerna har extraherats klassificeras det i flera uppsättningar av språk. Denna klassificering gör det möjligt för AI-skrivdetektorn att upptäcka smart de textstycken som genereras genom chatgpt och andra AI-baserade chatbots.
Actionable Insights Actionable Insights

Handlingsbar insikt

Slutligen används den handlingsbara insikten för att indikera om din inmatade text innehåller mänsklig skriven text eller AI-genererat innehåll. Resultaten kommer att visas i procent för att låta dig veta om hela texten eller några delar av den genereras genom AI.

Varför byggde vi AI-innehållsdetektor?

Ankomsten av AI-baserade verktyg för innehållsgenerering har tagit internet med storm. Många människor har börjat lita på dessa verktyg för att tillgodose deras innehållsbehov helt. Verktyg för generering av AI-innehåll behöver dock mer kreativitet, eftersom de ännu inte kan skildra mänskliga känslor. Många frilansskribenter använder det också för att skapa innehåll på kort tid.

SmallSEOTools AI-innehållsdetektor är baserad på smarta algoritmer som kan upptäcka AI-genererat innehåll i en fråga om en instans. Du kan använda den här ai-skrivdetektorn när du behöver bekräfta om en text är skriven av en människa eller genererad genom ett automatiskt verktyg för innehållsgenerering.

Varför välja vår AI-detektor?

Vårt AI-detektorverktyg skiljer sig från andra liknande verktyg som finns tillgängliga över webben på grund av dess enastående funktioner. Några av dess exceptionella egenskaper inkluderar följande

Snabb och enkel AI-detektion

När du använder AI-innehållsdetektor kan du definitivt förvänta dig att den ger resultat direkt.

Dess supersnabba algoritmer ser till att köra AI-detekteringsprocessen och visa exakta resultat på några sekunder. Dessutom gör det användarvänliga gränssnittet för detta verktyg det ganska enkelt för alla att kontrollera AI-innehåll.

Detektion över flera språk

Vår AI-skrivdetektor är inte begränsad till detektering av AI från endast det engelska språket. Det stöder och säkerställer upptäckten av AI på flera språk, inklusive franska, tyska, portugisiska, spanska, italienska och mer.

Noggrannhet 99,9 %

Resultaten av vår AI-checker är helt korrekta. Oavsett om hela ditt innehåll genereras genom AI eller några av dess stycken eller meningar innehåller bitar av AI-innehåll, kommer det inte att kunna slå den skarpa upptäckten av SmallSEOTools AI-detektor gratis.

Ingen registrering krävs

Till skillnad från andra AI-verktyg online kommer den här AI-detektorn inte att be dig gå igenom besväret med att bli registrerad. Du kan komma igång med processen för AI-detektering så snart du kommer åt det här verktyget. Det låter dig upptäcka AI-innehåll från så många textstycken du vill utan att betala ett öre eller möta några andra begränsningar.

Chatgpt -detektor av

Smallseotools chatgpt -detektor kan upptäcka innehåll som genereras genom olika tekniker för att hjälpa dig att veta verkligheten. Eftersom människor har olika alternativ för att generera AI -innehåll har vi gjort detta AI -detekteringsverktyg som kan identifiera innehåll som kommer från alla typer av program. Användningen av tekniker som vår AI -detektor kan identifiera inkluderar följande:

Chatgpt utvecklades i november 2022 som en AI-baserad chatbot. De omfattande svaren från denna chatbot hjälpte den att få uppmärksamhet från hela världen, och människor började använda det för att generera innehåll på olika sätt. Vår GPT -detektor kan enkelt lyfta fram texten som genereras genom chatgpt.

Vår AI-checker är också utbildad för att upptäcka GPT-3-teknikinnehåll samt dess tidigare versioner, inklusive GPT-2. Det kan verka som en svår syssla att upptäcka GPT-3-innehåll på grund av engagemang av djupa inlärningsmekanismer för att producera mänsklig liknande text. Det enda det frågar från användarna är att ange en prompt, och som ett resultat börjar det skriva för deras räkning.

GPT-3.5-teknik tränas genom en serie modeller på en blandning av text före det sista kvartalet 2021. Vår AI-skrivdetektor kan upptäcka innehållet som genereras av denna teknik. Det tränades på en Azure AI -superdatorinfrastruktur precis som Chatgpt.

GPT-4 är den senaste tekniken i hela detta spektrum, och det syftar till att vara ganska kraftfullare än de tidigare versionerna. Denna chatgpt-checker är utbildad för att till och med fånga GPT-4-teknik för att se till att våra användare får autentiska resultat, oavsett vilken AI-modell som används för innehållsgenerering.

Potentiella användare för AI -detektorn

Att kontrollera innehåll och se till att det inte är skrivet av AI är viktigt för personer som arbetar inom olika domäner. Här är de potentiella användarna för detta avancerade AI -detekteringsverktyg!

Education Institution

Läroanstalter

Lärarna har blivit ganska oroliga ända sedan ankomsten av chatgpt, eftersom de tror att fånga fusk från elevernas uppdrag kommer att vara omöjligt. Detta verktyg kan dock säkert ge lättnad för lärare, eftersom de enkelt kan fånga studenter som kopierar sitt arbete genom AI-chatbots.

Content Image

Innehållsföretag

Innehållsföretag ansvarar för att granska användargenererat innehåll. Tillgängligheten till verktyg som en grammatikkontroll och en plagieringskontroll kan upptäcka problem med kvalitet och duplicering. På liknande sätt kan innehållsföretag nu använda AI -innehållsdetektorn för att se om det publicerade innehållet är skrivet genom en automatiserad anläggning som GPT.

Social Media Plateform

Sociala medieplattformar

Flera företag använder sig allmänt av sociala plattformar och gör sina egna webbplatser också för att tävla i denna mycket konkurrenskraftiga digitala miljö. Innehållsskapande är en integrerad del av att driva ett onlineföretag för att fånga publikens uppmärksamhet organiskt. Men om du publicerar innehåll som genereras genom GPT kan det dock påverka ditt företags rykte. Därför är det ett måste att använda denna AI -checker för att hålla ditt företag borta från att möta någon olägenhet.

Vanliga

AI-checkaren på Smallseotools är här för att hjälpa dig att upptäcka AI-genererat innehåll. Du kan helt enkelt klistra in texten du vill fråga om på det här verktyget och lära känna om vissa eller alla delar av det genereras genom AI.

Från GPT till GPT-3, GPT-3.5 och GPT-4 kommer denna chatgpt-checker att se till att hjälpa dig att skilja mellan mänskligt skrivet och AI-genererat innehåll. Det råder ingen tvekan om att AI -innehållsdetektorn är 100% korrekt.

Nej! Du behöver inte köpa något API för att använda AI -innehållsdetektor av smallseotools. Det är ett webbaserat verktyg som helt enkelt kan nås via din enhets webbläsare. Du behöver inte ens få ett plugin eller tillägg för att använda denna chatgpt -checker.

Nej! Till skillnad från olika verktyg som finns tillgängliga via webben finns det inget behov av att köpa någon kredit för att använda denna AI -checker. Det är ett gratis verktyg som kan användas så många gånger du vill utan att betala ett öre.

Du bör använda AI-innehållsdetektorn innan du skickar eller publicerar någon typ av innehåll. AI-innehållsdetektering har blivit obligatoriskt för personer som är involverade i skrivuppgifter för att säkerställa att deras innehåll inte avger någon känsla av AI-genererat innehåll.

Plagiatdetektering är processen för identifiering av innehåll kopierat från text som finns tillgänglig på olika källor över webben. Å andra sidan hänvisar AI-detektion till identifiering av innehåll som genereras genom AI-innehållsgenereringsverktyg, som ChatGPT, Jasper, etc.

Google kan upptäcka AI-innehåll om dess riktlinjer för spam överträds. Webbplatser som använder AI-genererat innehåll måste säkerställa originaliteten och tillförlitligheten hos deras innehåll. Om deras innehåll saknar dessa element kan det lätt komma in i Googles meddelande, vilket kan resultera i sjunkande ranking på SERP.

Nej! Dina inmatade data tas automatiskt bort från databaserna i vår innehållsdetektor när processen är klar.

Vårt AI-detektionsverktyg kan identifiera den exakta delen av en text som genereras med en noggrannhetsgrad på 99,9 %.

Ja! Du kan skicka in din feedback eller frågor om AI -detektorn. Vårt tekniska team är öppet för förslag, och vår kundsupport kommer att se till att svara på alla dina frågor. Känn dig fri att kontakta oss genom att helt enkelt skicka in kontakten i kontakt med oss.