BETA
Světelný režim

Termín Služeb

Na SmallSeoTools.com jsme si velmi dobře vědomi důvěry, kterou do nás vkládáte, a naší odpovědnosti chránit vaše soukromí. V rámci této odpovědnosti s vámi sdílíme, jaké informace shromažďujeme, když používáte náš nástroj pro analýzu webových stránek, proč je shromažďujeme a jak je používáme ke zlepšení vašeho zážitku. Užíváním webových SEO nástrojů SmallSeoTools.com souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Použití osobních údajů

Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailů nebo zpravodaje, SmallSeoTools.com může použít vaši osobní e-mailovou adresu k zasílání informací o jiných produktech nebo službách dostupných z SmallSeoTools.com a jejích přidružených společností. SmallSeoTools.com vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na blogu SmallSeoTools.com, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli.

SmallSEOTools.com neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. SmallSeoTools.com Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech nejsou vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) předány třetí straně. Navíc SmallSeoTools.com může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Takové třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb SmallSeoTools.com a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

SmallSeoTools.com zpřístupní vaše osobní údaje bez předchozího upozornění pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) vyhovění nařízením zákona nebo právnímu procesu doručenému SmallSeoTools.com nebo web; (b) ochraně a obraně práv a majetku SmallSeoTools.com (včetně vymáhání této smlouvy); a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů SmallSeoTools.com nebo veřejnosti.

Sběr informací

Ke všem datům shromážděným nástrojem SmallSeoTools.com lze ručně přistupovat několika dalšími prostředky veřejně dostupnými online (Whois Lookup, Google Cached Pages atd.). Proto je každá jednotlivá zpráva vygenerovaná na SmallSeoTools.com považována za „veřejnou“ a je tak uložena v naší databázi. Kromě toho může být indexován vyhledávači. SmallSeoTools.com shromažďuje a používá informace o webových stránkách k provozu svého nástroje pro analýzu webových stránek ak poskytování služeb, o které jste požádali. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, názvy domén, odhadované návštěvníky, analýzu SEO na webu a mimo něj, použitelnost, časy přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Tyto informace používá SmallSeoTools.com pro provoz své služby a pro poskytování obecných statistik týkajících se používání webového nástroje SmallSeoTools.com.

Omezení

Souhlasíte s tím, že nebudete:

  • Distribuovat obsah pro jakýkoli účel, včetně, bez omezení, sestavování interní databáze, redistribuce nebo reprodukce obsahu tiskem nebo médii nebo prostřednictvím jakékoli komerční sítě, kabelového nebo satelitního systému.
  • Vytvářejte odvozená díla, zpětně analyzujte, dekompilujte, rozeberte, přizpůsobujte, překládejte, přenášejte, uspořádejte, upravujte, kopírujte, svazujte, prodávejte, sublicencujte, exportujte, slučujte, převádějte, přizpůsobujte, půjčujte, pronajímat, pronajímat, přidělovat, sdílet, outsourcovat, hostovat, publikovat, zpřístupňovat jakékoli osobě nebo jinak používat, ať už přímo či nepřímo, obsah/nástroje vcelku nebo zčásti, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať už fyzickými, elektronickými nebo jinými.
  • Povolit, povolit nebo udělat cokoli, co by porušilo nebo jinak poškodilo vlastnická práva společnosti nebo jejího poskytovatele licence nebo umožnilo jakékoli třetí straně přístup k obsahu/nástrojům. Omezení stanovená v této dohodě se nebudou vztahovat na omezený rozsah omezení podle platných zákonů.
  • Používat nebo se pokoušet používat software pro automatizované stahování webových stránek (známý také jako software pro stahování webových stránek nebo software pro kopírování webových stránek) k uložení více stránek z webové stránky pro jakékoli použití, včetně prohlížení offline.
  • Používejte roboty.
  • Použijte software pro blokování reklam, abyste zabránili načítání a zobrazování reklamy z webových stránek.

Zřeknutí se odpovědnosti

Nástroje poskytované SmallSeoTools.com nejsou určeny k použití pro žádné aplikace bez odborné rady.

Dále jsou zde uvedené informace určeny k poskytnutí obecných pokynů k záležitostem společného zájmu. Návštěvníkům se doporučuje, aby se před jakýmkoli rozhodnutím poradili s odborníky na SEO ohledně konkrétních záležitostí a SmallSeoTools.com se zříká jakékoli odpovědnosti za pozice zaujaté nástroji poskytovanými SmallSeoTools.com nebo za jakékoli nedorozumění ze strany SmallSeoTools.com.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Žádný způsob ochrany informací není 100% bezpečný. SmallSeoTools.com používá řadu bezpečnostních technologií a postupů, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. SmallSeoTools.com uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Když jsou osobní údaje (jako je číslo kreditní karty) přenášeny na jiné webové stránky, jsou chráněny pomocí šifrování, jako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

Změny tohoto prohlášení

SmallSeoTools.com občas aktualizuje tyto Podmínky služby, aby odrážely zpětnou vazbu společnosti a zákazníků. SmallSeoTools.com vám doporučuje pravidelně kontrolovat tyto Podmínky služby, abyste byli informováni o tom, jak SmallSeoTools.com chrání vaše informace. Po provedení takové změny aktualizujeme níže uvedené datum „Poslední aktualizace“. Používáním tohoto webu SmallSEOTools.com vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami služby.

JAK JE VIDĚT NA:

Naše nejoblíbenější nástroje a aplikace se vám mohou líbit
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a zůstaňte informováni