๐ŸŽŒFlag Emojis

๐Ÿ
Chequered Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿšฉ
Triangular Flag

Kopier til udklipsholder

๐ŸŽŒ
Crossed Flags

Kopier til udklipsholder

๐Ÿด
Black Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿณ๏ธ
White Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ
Rainbow Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿณ๏ธโ€โšง๏ธ
Transgender Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿดโ€โ˜ ๏ธ
Pirate Flag

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ
Flag: Ascension Island

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Andorra

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช
Flag: United Arab Emirates

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ
Flag: Afghanistan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Antigua & Barbuda

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Anguilla

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Albania

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Armenia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด
Flag: Angola

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ
Flag: Antarctica

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท
Flag: Argentina

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ
Flag: American Samoa

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
Flag: Austria

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ
Flag: Australia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ
Flag: Aruba

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ
Flag: land Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Azerbaijan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ
Flag: Bosnia & Herzegovina

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง
Flag: Barbados

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ
Flag: Bangladesh

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
Flag: Belgium

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ
Flag: Burkina Faso

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ
Flag: Bulgaria

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ
Flag: Bahrain

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ
Flag: Burundi

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ
Flag: Benin

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ
Flag: St. Barthlemy

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ
Flag: Bermuda

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ
Flag: Brunei

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด
Flag: Bolivia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ
Flag: Caribbean Netherlands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท
Flag: Brazil

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ
Flag: Bahamas

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น
Flag: Bhutan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ป
Flag: Bouvet Island

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ
Flag: Botswana

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ
Flag: Belarus

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ
Flag: Belize

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Canada

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ
Flag: Cocos (Keeling) Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Congo - Kinshasa

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ
Flag: Central African Republic

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Congo - Brazzaville

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ
Flag: Switzerland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Cte dIvoire

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Cook Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Chile

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Cameroon

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ
Flag: China

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด
Flag: Colombia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต
Flag: Clipperton Island

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท
Flag: Costa Rica

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ
Flag: Cuba

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป
Flag: Cape Verde

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ
Flag: Curaao

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ
Flag: Christmas Island

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ
Flag: Cyprus

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Czechia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Flag: Germany

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Diego Garcia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ
Flag: Djibouti

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Denmark

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Dominica

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด
Flag: Dominican Republic

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Algeria

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆ
Flag: Ceuta & Melilla

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ
Flag: Ecuador

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช
Flag: Estonia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ
Flag: Egypt

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ
Flag: Western Sahara

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท
Flag: Eritrea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
Flag: Spain

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น
Flag: Ethiopia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ
Flag: European Union

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Finland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ
Flag: Fiji

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Falkland Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Micronesia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด
Flag: Faroe Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Flag: France

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Gabon

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Flag: United Kingdom

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Grenada

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช
Flag: Georgia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ
Flag: French Guiana

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Guernsey

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ
Flag: Ghana

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Gibraltar

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Greenland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Gambia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ
Flag: Guinea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต
Flag: Guadeloupe

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ
Flag: Equatorial Guinea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท
Flag: Greece

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ
Flag: South Georgia & South Sandwich Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น
Flag: Guatemala

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ
Flag: Guam

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ
Flag: Guinea-Bissau

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ
Flag: Guyana

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Hong Kong SAR China

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Heard & McDonald Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ
Flag: Honduras

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท
Flag: Croatia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น
Flag: Haiti

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ
Flag: Hungary

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ
Flag: Canary Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Indonesia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช
Flag: Ireland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Israel

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Isle of Man

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ
Flag: India

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด
Flag: British Indian Ocean Territory

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ
Flag: Iraq

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท
Flag: Iran

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ
Flag: Iceland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Flag: Italy

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช
Flag: Jersey

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Jamaica

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด
Flag: Jordan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต
Flag: Japan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช
Flag: Kenya

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Kyrgyzstan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ
Flag: Cambodia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Kiribati

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Comoros

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ
Flag: St. Kitts & Nevis

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต
Flag: North Korea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท
Flag: South Korea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ
Flag: Kuwait

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ
Flag: Cayman Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Kazakhstan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Laos

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง
Flag: Lebanon

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ
Flag: St. Lucia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Liechtenstein

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Sri Lanka

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท
Flag: Liberia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ
Flag: Lesotho

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น
Flag: Lithuania

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ
Flag: Luxembourg

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป
Flag: Latvia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ
Flag: Libya

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Morocco

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ
Flag: Monaco

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Moldova

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช
Flag: Montenegro

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ
Flag: St. Martin

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Madagascar

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ
Flag: Marshall Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ
Flag: North Macedonia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Mali

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Myanmar (Burma)

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ
Flag: Mongolia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด
Flag: Macao Sar China

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต
Flag: Northern Mariana Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ
Flag: Martinique

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท
Flag: Mauritania

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ
Flag: Montserrat

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น
Flag: Malta

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ
Flag: Mauritius

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป
Flag: Maldives

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ
Flag: Malawi

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ
Flag: Mexico

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ
Flag: Malaysia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Mozambique

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Namibia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ
Flag: New Caledonia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช
Flag: Niger

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ
Flag: Norfolk Island

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Nigeria

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Nicaragua

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Netherlands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด
Flag: Norway

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต
Flag: Nepal

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท
Flag: Nauru

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ
Flag: Niue

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ
Flag: New Zealand

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ
Flag: Oman

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ
Flag: Panama

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช
Flag: Peru

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ
Flag: French Polynesia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ
Flag: Papua New Guinea

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ
Flag: Philippines

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ
Flag: Pakistan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ
Flag: Poland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ
Flag: St. Pierre & Miquelon

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ
Flag: Pitcairn Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท
Flag: Puerto Rico

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ
Flag: Palestinian Territories

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น
Flag: Portugal

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ
Flag: Palau

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ
Flag: Paraguay

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Qatar

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช
Flag: Runion

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด
Flag: Romania

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ
Flag: Serbia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ
Flag: Russia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ
Flag: Rwanda

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Saudi Arabia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง
Flag: Solomon Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ
Flag: Seychelles

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ
Flag: Sudan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Flag: Sweden

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Singapore

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ
Flag: St. Helena

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ
Flag: Slovenia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ
Flag: Svalbard & Jan Mayen

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Slovakia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ
Flag: Sierra Leone

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ
Flag: San Marino

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ
Flag: Senegal

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด
Flag: Somalia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท
Flag: Suriname

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ
Flag: South Sudan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น
Flag: So Tom & Prncipe

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป
Flag: El Salvador

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ
Flag: Sint Maarten

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ
Flag: Syria

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Eswatini

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ
Flag: Tristan Da Cunha

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ
Flag: Turks & Caicos Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ
Flag: Chad

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ
Flag: French Southern Territories

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ
Flag: Togo

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ
Flag: Thailand

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ
Flag: Tajikistan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ
Flag: Tokelau

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ
Flag: Timor-Leste

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ
Flag: Turkmenistan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ
Flag: Tunisia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด
Flag: Tonga

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท
Flag: Turkey

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น
Flag: Trinidad & Tobago

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป
Flag: Tuvalu

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ
Flag: Taiwan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ
Flag: Tanzania

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ
Flag: Ukraine

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ
Flag: Uganda

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ
Flag: U.S. Outlying Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ
Flag: United Nations

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Flag: United States

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ
Flag: Uruguay

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ
Flag: Uzbekistan

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ
Flag: Vatican City

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ
Flag: St. Vincent & Grenadines

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช
Flag: Venezuela

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ
Flag: British Virgin Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ
Flag: U.S. Virgin Islands

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ
Flag: Vietnam

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ
Flag: Vanuatu

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ
Flag: Wallis & Futuna

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ
Flag: Samoa

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ
Flag: Kosovo

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช
Flag: Yemen

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น
Flag: Mayotte

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
Flag: South Africa

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ
Flag: Zambia

Kopier til udklipsholder

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ
Flag: Zimbabwe

Kopier til udklipsholder

๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Flag: England

Kopier til udklipsholder

๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
Flag: Scotland

Kopier til udklipsholder

๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ
Flag: Wales

Kopier til udklipsholder

๐Ÿด๓ ต๓ ณ๓ ด๓ ธ๓ ฟ
Flag for Texas (US-TX)

Kopier til udklipsholder

Folk elsker at interagere med emojis, og vi har indarbejdet alle flagene pรฅ denne platform. Du behรธver ikke at komme ind i nogen indviklet proces for at kopiere humรธrikonerne, da den enkle og brugervenlige grรฆnseflade lader dig vรฆlge en hvilken som helst flag-emoji < /a> og kopier emojierne, sรฅ du kan bruge dem, hvor du vil.